Pobierz

Formularze i certyfikaty

Nasze Ogólne Warunki Handlowe
Oświadczenia końcowego użytkownika

Jak państwo wiedzą, chemikalia i odczynniki mogą być nie tylko wykorzystywane w celach badawczych, ale również mogą być wykorzystywane w sposób niewłaściwy. Jako renomowana firma handlowa,
Th. Geyer poprzez dobrowolną samokontrolę wspiera zarówno odpowiednie regulacje prawne, jak i wysiłki wiodących producentów w zapobieganiu nadużywaniu chemikaliów i odczynników.

Należy pamiętać, że oświadczenia użytkowników końcowych są ważne tylko wtedy, gdy są one sporządzone na oryginalnym papierze firmowym i podpisane własnoręcznie. Nazwisko osoby podpisującej musi być wyraźnie czytelne pod podpisem, np. zapisane drukowanymi literami lub w formie pieczęci.

Prosimy również o dokładne wypełnienie poniższego formularza.

Oświadczenia końcowego użytkownika do pobrania:
Generalne oświadczenie końcowego użytkownika dla klientów końcowych
 

Ankieta satysfakcji - Probki CHEMSOLUTE®

W celu ciągłego doskonalenia naszego asortymentu LABSOLUTE®, chcielibyśmy poprosić Państwa o wyrażenie opinii na temat otrzymanej próbki.

Prosimy o przekazanie wypełnionego formularza osobie odpowiedzialnej za sprzedaż lub przesłanie go do nas pocztą elektroniczną na adres sales@thgeyer.pl. Bardzo dziękujemy!

Pobierz CHEMSOLUTE® ankieta satysfakcji

Formularz odsyłki

Otrzymałeś nieprawidłową dostawę lub chciałbyś zareklamować uszkodzony artykuł?

Nie ma problemu, po prostu skontaktuj się z konsultantem lub zadzwoń pod numer +48 2242764-64. Natychmiast sprawdzimy twoją prośbę i w razie potrzeby zorganizujemy dla Ciebie przesyłkę zwrotną.

Po prostu wypełnij formularz odsyłki i prześlij mailem na adres sales@thgeyer.pl.

Po rozpatrzeniu wniosku i podjęciu przez nas decyzji o zwrocie towaru, zostanie on zapakowany i w bezpieczny sposób przygotowany do transportu. W przeciwnym razie nie możemy odebrać towaru ani nie ponosimy odpowiedzialności za szkody podczas transportu zwrotnego.

Należy przestrzegać następujących zasad dotyczących zwrotów:

  • Wniosek o zwrot należy zgłosić Th. Geyer w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
  • Zwrócone oryginalne opakowanie produktów musi być nieuszkodzone i nie może zawierać żadnych dodatkowych etykiet ani napisów.
odbiór odpadów

Th. Geyer wypełnia swoje zobowiązania wynikające z przepisów o gospodarce odpadami poprzez odbiór opakowań, odpadów opakowaniowych, substancji niebezpiecznych – odpłatnie lub nie odpłatnie.

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję przygotowania odpadów oraz obiegu dokumentów w całym procesie. Do zainicjowania procesu konieczne jest wypełnienie i przesłanie do nas Formularza.

Instrukcja przygotowania i przekazania odpadów

Formularz – Zgłoszenie odbioru odpadów

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

ANKIETA SATYSFAKCJI - Próbki CHEMSOLUTE®

W celu ciągłego doskonalenia naszego asortymentu CHEMSOLUTE®, chcielibyśmy poprosić Państwa o wyrażenie opinii na temat otrzymanej próbki.

Prosimy o przekazanie wypełnionego formularza osobie odpowiedzialnej za sprzedaż lub przesłanie go do nas pocztą elektroniczną na adres salesthgeyer@pl. Bardzo dziękujemy!

Download CHEMSOLUTE® ankieta satysfakcji

Szukasz kart charakterystyki lub certyfikatów analizy?

Tędy przejdziesz do naszego sklepu internetowego. W tym miejscu możesz uzyskać dostęp do kart charakterystyki i certyfikatów analizy.

Certyfikowana jakość pierwszej klasy

Jeśli chodzi o Państwa laboratorium, muszą Państwo móc polegać na jakości swoich partnerów i dostawców.

Dlatego już w 1998 roku wdrożyliśmy nasz system zarządzania jakością, który oczywiście posiada certyfikat ISO 9001:2015 .

Th. Geyer certyfikacja wg ISO 9001:2015