Th. Geyer

rozwiązania dla Twoich pomysłów

Najważniejsze dla nas jest Twoje zadowolenie

0

produktów

0

zmotywowanych pracowników

0

zadowolonych klientów

Wspieramy Twoje pomysły

od 1982 roku

 

 

Th. Geyer – marka łącząca dwie silne jednostki: laboratorium i ingredietns

Od ponad 130 lat firma Th. Geyer spogląda w przyszłość, zarówno za sprawą działu Laboratorium, dzięki któremu nasi klienci mogą w pełni poświęcić się swojej pracy laboratoryjnej, jak i działu Ingredients wspierającego przemysł  branży spożywczej, kosmetycznej oraz nowoczesne zastosowania technologiczne.

1892

Powstanie spółki

Theodor Geyer zakłada w Stuttgarcie przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą odczynników chemicznych - podstawę firmy noszącej jego nazwisko, działającej jako firma rodzinna do dziś.

1950

Specjalizacja

Pod kierownictwem Herberta Geyera, firma Th. Geyer specjalizuje się w dystrybucji chemii laboratoryjnej oraz w handlu surowcami farmaceutycznymi.

1972

Dywersyfikacja

Th. Geyer rozszerza obszar działalności - otwarcie działu aromatów i zapachów oraz początek współpracy z
Symrise AG (wtedy jeszcze jako Haarmann & Reimer).

1992

Rozbudowa

Th. Geyer się rozrasta, lokalizacja w Stuttgarcie staje się zbyt mała. W Renningen powstaje nowa siedziba firmy oraz jeden z największych magazynów chemii laboratoryjnej w Europie.

2003

Kompleksowe zaopatrzenie laboratoriów

Po różnych przemianach, które doprowadziły między innymi do powstania oddziału w Hamburgu, Th. Geyer oferuje obecnie pełen zakres zaopatrzenia laboratoryjnego na terenie całych Niemiec.

2007

CHEMSOLUTE®

Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej marki własnej CHEMSOLUTE®, firma Th. Geyer rozszerza swój asortyment o chemię laboratoryjną o bardzo dobrej jakości w atrakcyjnych cenach.Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej marki własnej CHEMSOLUTE®, firma Th. Geyer rozszerza swój asortyment o chemię laboratoryjną o bardzo dobrej jakości w atrakcyjnych cenach.

2008

Ekspansja

Firma rozszerza swoją działalność na Skandynawię i otwiera pierwszą zagraniczną filię w Danii, Th. Geyer Danmark ApS.

2009

Podział

Dział Ingredients zapoczątkowany w 1972 roku został włączony do Th. Geyer Ingredients w Höxter-Stahle. Powstaje tam nowe miejsce dystrybucji i logistyki.

2011

LABSOLUTE®

Po sukcesie marki CHEMSOLUTE®, Th. Geyer zaczyna oferować również laboratoryjne materiały zużywalne LABSOLUTE® o bardzo dobrej jakości w atrakcyjnych cenach.

2014

Rozwój

Rozwój wymaga przestrzeni: Przy Dornierstraße w Renningen zajęty został kolejny budynek administracyjny - podobnie jak w Höxter-Stahle przy Th. Geyer Ingredients.

2018

Ekspansji ciąg dalszy

Nowo powstała spółka zależna Th. Geyer Polska, z siedzibą w Warszawie, rozpoczyna działalność na polskim rynku. Portfolio firmy zostaje rozszerzone o sprzęt laboratoryjny.

2019

Nowe centrium logistyczne

Grupa Th. Geyer rozwija się. Nowoczesne centrum logistyczne dla laboratoryjnych materiałów zużywalnych i sprzętu powstaje w dziale Th. Geyer Ingredients w Höxter.

2021

FOODSOLUTE®

Th. Geyer Ingredients oferuje naturalne surowce i funkcjonalne, naturalne mieszanki dla przemysłu spożywczego pod nową marką FOODSOLUTE®.

2022

Dalsza ekspansja

130 lat po rozpoczęciu działalności rodzinnej firmy, obecnie w piątym pokoleniu, powstaje spółka zależna
Th. Geyer Swiss AG działająca na terenie Szwajcarii.

2023

Premiera BIOSOLUTE®

Duet przekształca się w trio: Po markach własnych LABSOLUTE® i CHEMSOLUTE®, przyszedł czas na BIOSOLUTE®. BIOSOLUTE® jest skierowana dla specyficznych potrzeb laboratoriów z obszaru Life Science - w portfolio produkty m.in. dla mikrobiologii, biologii molekularnej, hodowli komórkowych i histologii.

nasza
historia
[Translate to Polish:]
Jeden partner

Dzię­ki do­star­cza­niu pro­duk­tów z jed­ne­go źró­dła zmniej­sza­jąc licz­bę swo­ich do­staw­ców, uprasz­cza­sz pro­ce­sy i ko­rzy­sta­sz z niż­szy­ch kosz­tów trans­akcji.

[Translate to Polish:]
Cer­ty­fi­ko­wa­na ja­kość

Od doradztwa, poprzez zamówienia i logistykę, aż po inne usługi - za­rzą­dza­nie jakością i procesy potwierdzone certyfikatem ISO zapewniają maksy­malne bezpieczeństwo.

[Translate to Polish:]
Zrów­no­wa­żo­ne dzia­ła­nie

Na­sze dzia­ła­nia, zgod­nie z to­wa­rzy­szą­cy­mi nam tra­dy­cja­mi, zo­rien­to­wa­ne są na przy­szło­ść i dla­te­go ce­chu­je je za­wsze etycz­na i spo­łecz­na od­po­wie­dzial­no­ść za lu­dzi, śro­do­wi­sko i na­tu­rę.

Dowiedz się więcej
[Translate to Polish:]
Zawsze w pobliżu

Personalny kontakt i doradztwo są dla nas równie ważne jak nowoczesne, cyfrowe rozwiązania w zakresie kon­tak­tów i zamówień - abyś zawsze miał wybór zgodny z Twoimi potrzebami.