Genomika

Life Science Special

Oferty dotyczące oczyszczania DNA od Machery Nagel. Optymalna homogenizacja próbek za pomocą rozwiązań Bead Beating i oczyszczanie za pomocą zestawów DNA. Niezawodne i całkowite usuwanie zanieczyszczeń DNA i RNA z powierzchni z pomocą produktów AppliChem.

Agaroza do elektroforezy

Agaroza wzorzec
Do szybkiego, rutynowego rozdzielania fragmentów DNA i RNA

 • Do produktów PCR, przygotowania plazmidów oraz do technik wykrywania, klonowania i transferu.
 • Elektro-endosmoza (EEO) 0,14-0,16
 • Do wydajnego rozdzielania fragmentów kwasów nukleinowych od 250 bp do 23 kbp

Agaroza o niskiej elektroendoosmozie
Do zastosowań blottingowych

 • Niskie EEO (0,05-0,13) umożliwia wysoką mobilność elektroforetyczną
 • Nie zawiera DNaz i RNaz
 • Doskonała przejrzystość i niska absorpcja odczynników barwiących
Opis Nr kat. Op. Cena
Wzorzec agarozy, do rutynowych zastosowań w elektroforezie 9920.0500 500 g  580,00 zł
Agaroza o niskiej elektroendoosmozie (EEO) - do zastosowań blottingowych 9953.0500 500 g  594,00 zł

 

System modeli molekularnych

minidna®

Model molekularny miniDNA® zawiera oznaczone kolorami bloki konstrukcyjne o określonych kształtach, takie jak zasady azotowe, wiązania wodorowe, pentozy i piramidalne reszty fosforanowe, które są niezbędne do stworzenia modelu podwójnej helisy DNA.

Dostępne są dwa zestawy DNA do tworzenia 12-warstwowego (1 obrót) lub 22-warstwowego (2 obroty) modelu DNA.

Modele mogą być eksponowane na stojakach lub rozłożone w formie drabinkowej, aby zademonstrować proces replikacji.

Opis Nr kat. Op. Cena
miniDNA, zestaw z 12 warstwami 6261370 1  126,00 zł
miniDNA, zestaw z 22 warstwami 6261344 1  223,00 zł

Niezawodne usuwanie DNA, RNA i RNazy

DNA-EXITUSPLUS™

Skuteczne i niezawodne usuwanie zanieczyszczeń DNA i RNA z powierzchni.

 • Do czyszczenia stanowisk roboczych i sprzętu PCR
 • Do czyszczenia komór do elektroforezy, pipet, naczyń reakcyjnych itp.
 • Działanie poprzez nieenzymatyczną degradację DNA/RNA dzięki efektom katalitycznym i kooperatywnym.
 • DNA-ExitusPlus™ - wskaźnik do identyfikacji pokrytej powierzchni
 • DNA-ExitusPlus™ IF - bez wskaźnika
 • Dostarczany w butelkach z rozpylaczem lub do ponownego napełniania (RF)
Opis Nr kat. Op. Cena
DNA-ExitusPlus™ A7089,0100 100 ml  101,00 zł
DNA-ExitusPlus™ A7089,0500 500 ml  199,00 zł
DNA-ExitusPlus™ IF A7409,0100 100 ml  130,00 zł
DNA-ExitusPlus™ IF A7409,0500 500 ml  194,00 zł

RNASE-EXITUSPLUS™

Skutecznie i niezawodnie usuwa zanieczyszczenia RNazami z powierzchni. Wszystkie składniki RNase-ExitusPlus ulegają biodegradacji i nie są szkodliwe ani toksyczne dla ludzi, nie zawierają agresywnych kwasów mineralnych, substancji alkalicznych ani toksycznych oparów. RNase-ExitusPlus zawiera niskie stężenie alkoholu.

 • Do czyszczenia stanowisk pracy i sprzętu laboratoryjnego
 • Do czyszczenia komór do elektroforezy, pipet, naczyń reakcyjnych itp.
 • Działanie poprzez nieenzymatyczną degradację RNaz poprzez działanie katalityczne i kooperacyjne.
 • Dostarczany w butelkach z rozpylaczem lub do ponownego napełniania (RF)
Opis Nr kat. Op. Cena
RNase-ExitusPlus™ A7153,0500 500 ml  223,00 zł

Zestawy do oczyszczania DNA

Wraz z pojawieniem się bardziej szczegółowych analiz DNA, takich jak PCR w czasie rzeczywistym, multipleks PCR lub NGS, wzrosło znaczenie wysokiej jakości DNA. Dlatego wybór systemu izolacji DNA staje się coraz bardziej kluczową kwestią w badaniach. Skuteczna liza materiału próbki, a także dokładne usuwanie zanieczyszczeń to kluczowe etapy, które mogą ostatecznie wpłynąć na wynik dalszej analizy.

Opis Nr kat. Op. Cena
NucleoSpin Microbial DNA1) 740235.50 50  761,00 zł
NucleoSpin Microbial DNA1) 740235.250 250  3.333,00 zł
NucleoSpin DNA Yeast2) 740236.50 50  745,00 zł
NucleoMag DNA Bacteria 744310.1 1x 96  975,00 zł
NucleoMag DNA Bacteria 744310.4 4x 96  3.621,00 zł
NucleoSpin Tissue3) 740952.50 50  662,00 zł
NucleoSpin Tissue3) 740952.250 250  2.962,00 zł
NucleoSpin Tissue XS4) 740901.50 50  749,00 zł
NucleoSpin Tissue XS4) 740901.250 250  3.333,00 zł
NucleoSpin 96 Tissue5) 740741.2 2x 96  2.592,00 zł
NucleoSpin 96 Tissue5) 740741.4 4x 96  4.485,00 zł
NucleoSpin 96 Tissue5) 740741.24 24x 96  24.171,00 zł

1) Niebezpieczeństwo
H031-H226-H302-H317-H319-H336-H412
P261sh P280sh

2) Uwaga
H226-H302-H319-H336-H412
P210 P260D P264W P273 P280sh P301+P312 P330

3) Uwaga
H334
P261sh-P342+P311

4) Niebezpieczeństwo
H302, H315, H319, H334
P261sh, P284, P342+311, P501

5) Niebezpieczeństwo
H226 H302 H315 H319 H334 H336
P261sh, P284, P342+311, P501

Zellaufschluss Lösungen

Bead beating jest niezbędnym etapem mechanicznej homogenizacji próbek trudnych w przygotowaniu.  Przykłady złożonych materiałów obejmują próbki gleby, odchodów, materiałów roślinnych i drobnoustrojów w przefiltrowanych próbkach wody lub powietrza. Firma Macherey Nagel opracowała szereg typów kulek do bead beating, z których każdy nadaje się do innego rodzaju materiału próbki.

Opis Nr kat. Op. Cena
MN Bead Tubes Type A 740786.50 50  436,00 zł
MN Bead Tubes Type A 5 mL 740799.50 50  309,00 zł
MN Bead Tubes Type B 740812.50 50  320,00 zł
MN Beads Type B1 740809.B.5000 5.000  2.024,00 zł
MN Bead Tubes Type C 740813.50 50  320,00 zł
MN Bead Tubes Type D 740814.50 50  436,00 zł
MN Bead Tubes Type E 740815.50 50  436,00 zł
MN Bead Tubes Type F 740816.50 50  436,00 zł
MN Bead Tubes Type G 740817.50 50  625,00 zł
MN Beads Type G 740817.B.250 250  1.078,00 zł
MN 96 Bead Plate Type B 740851.4 4  1.024,00 zł
MN 96 Bead Plate Type B 740851.24 24  5.390,00 zł
MN 96 Bead Plate Type D 740853.4 4  1.382,00 zł
MN 96 Bead Plate Type D 740853.24 24  7.447,00 zł

Akcesoria

Opis Nr kat. Op. Cena
MN Bead Tube Holder 5 mL 740459 1  180,00 zł
MN Bead Tube Holder 740469 1  148,00 zł
NucleoMag SEP Mini 744901 1  955,00 zł

Probówki do PCR w paskach

Probówki do PCR w paskach 4- lub 8-stanowiskowych LABSOLUTE® zapewniają optymalne przenoszenie ciepła między blokiem inkubatora a mieszaniną reakcyjną dzięki bardzo cienkim i jednolitym ściankom.

 • Bezpieczne zamknięcie ogranicza utratę płynów
 • Pokrywki w paskach dostępne również osobno
 • Wysokiej jakości PP
 • Wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA
 • Standardowy profil z objętością roboczą 0,2 ml
 • Niski profil z objętością roboczą 0,1 ml
 • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Opis Nr kat. Op. Cena
8-stanowiskowe, z płaskimi wieczkami w paskach, 0,2 ml 7696510 125  436,00 zł
8-stanowiskowe, z wypukłymi wieczkami, 0,2 ml 7696511 125  436,00 zł
8-stanowiskowe, z płaskimi wieczkami w paskach, 0,1 ml 7696512 120  424,00 zł
8-stanowiskowe, bez wieczek, 0,2 ml 7696514 125  232,00 zł
8-stanowiskowe, z płaskimi wieczkami w paskach, 0,1 mL, białe 7696515 120  320,00 zł
8-stanowiskowe, pojedyncze płaskie wieczka, 0,2 ml 7696516 120  428,00 zł
8-stanowiskowe, pojedyncze płaskie wieczka, 0,1 ml 7696517 120  444,00 zł
8-stanowiskowe, pojedyncze wypukłe wieczka, 0,2 ml 7696518 120  396,00 zł
4-stanowiskowe, dla Qiagen/Corbett Rotor-Gene® 7696519 250  812,00 zł
Wieczka w paskach do probówek do PCR w paskach 8-stanowiskowych, płaskie wieczko 7696520 300  356,00 zł
Wieczka w paskach do probówek do PCR w paskach 8-stanowiskowych, wypukłe wieczko 7696521 300  356,00 zł