Działamy na rzecz
przyszłości

W każdym aspekcie

Gdy firma rodzinna istnieje i stale się rozwija od ponad 130 lat, w grę wchodzi kilka czynników wpływających na osiągnięcie sukcesu. Jednym z nich jest konsekwentne zorientowanie się na przyszłość. Dzięki naszemu portfolio i naszym usługom w działach Laboratorium i Ingredients przyczyniamy się do poprawy życia naszych klientów, czy to w nauce i badaniach, czy też w rozwoju i produkcji innowacyjnych produktów spożywczych, napojów lub kosmetyków.

Sukces zobowiązuje do odpowiedzialności

Od pięciu pokoleń nasze relacje biznesowe stają się coraz bardziej globalne. Jednocześnie jesteśmy średniej wielkości, rodzinną firmą. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest budowanie zrównoważonej, społecznej, ekonomicznej i ekologicznej struktury gospodarczej dla wszystkich uczestników łańcucha wartości.

Nasza orientacja na przyszłość zobowiązuje nas do pozostawienia stabilnych podstaw życia i pracy przyszłym pokoleniom. Th. Geyer szanuje kulturową, etyczną, religijną, społeczną i polityczną różnorodność narodów i społeczeństw.

W 2010 roku zdecydowaliśmy się zapisać nasze założenia w Karcie Społecznej. Określamy w niej nasze zasady dotyczące środowiska społecznego i ekologii. Th. Geyer kieruje się międzynarodowymi wytycznymi i regulacjami prawnymi: United Nations Global Compact, regulacjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), wytycznymi ekonomicznymi OECD oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wytyczne te zapewniają, że grupa Th. Geyer działa w sposób zrównoważony, społecznie odpowiedzialny i chroniący zasoby naturalne w całym łańcuchu wartości.