Działamy na rzecz
przyszłości

W każdym aspekcie

Gdy firma rodzinna istnieje i stale się rozwija od ponad 130 lat, w grę wchodzi kilka czynników wpływających na osiągnięcie sukcesu. Jednym z nich jest konsekwentne zorientowanie się na przyszłość. Dzięki naszemu portfolio i naszym usługom w działach Laboratorium i Ingredients przyczyniamy się do poprawy życia naszych klientów, czy to w nauce i badaniach, czy też w rozwoju i produkcji innowacyjnych produktów spożywczych, napojów lub kosmetyków.

Sukces zobowiązuje do odpowiedzialności

Od pięciu pokoleń nasze relacje biznesowe stają się coraz bardziej globalne. Jednocześnie jesteśmy średniej wielkości, rodzinną firmą. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest budowanie zrównoważonej, społecznej, ekonomicznej i ekologicznej struktury gospodarczej dla wszystkich uczestników łańcucha wartości.

Nasza orientacja na przyszłość zobowiązuje nas do pozostawienia stabilnych podstaw życia i pracy przyszłym pokoleniom. Th. Geyer szanuje kulturową, etyczną, religijną, społeczną i polityczną różnorodność narodów i społeczeństw.

W 2010 roku zdecydowaliśmy się zapisać nasze założenia w Karcie Społecznej. Określamy w niej nasze zasady dotyczące środowiska społecznego i ekologii. Th. Geyer kieruje się międzynarodowymi wytycznymi i regulacjami prawnymi: United Nations Global Compact, regulacjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), wytycznymi ekonomicznymi OECD oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wytyczne te zapewniają, że grupa Th. Geyer działa w sposób zrównoważony, społecznie odpowiedzialny i chroniący zasoby naturalne w całym łańcuchu wartości.

Zrównoważony rozwój w praktyce

Pisemne deklaracje nie są wystarczające, aby wprowadzić w życie zrównoważony rozwój. Dlatego zapewniamy, że wszyscy pracownicy grupy Th. Geyer, jak również nasi dostawcy, mają dostęp do Karty Społecznej. Konsekwentnie wymagamy od naszych partnerów biznesowych podzielania tych zasad i uwzględniania ich we własnej polityce firmy. Żyjemy, rozwijając się w sposób zrównoważony, we wszystkich lokalizacjach i wprowadzamy to w światowe relacje biznesowe grupy Th. Geyer.

Otwórz Pdf

Zrównoważony rozwój
jest bardziej skuteczny

Stanie w miejscu nie jest rozwiązaniem. Wiemy, że każdego dnia możemy się doskonalić w naszych działaniach społecznych i ekologicznych. I robimy coraz więcej, aby to osiągnąć: promujemy równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, wspieramy świadomą ekologicznie mobilność, dbamy o profilaktykę i podnoszenie świadomości w zakresie zdrowia osobistego naszych pracowników, ograniczamy emisję CO2 podczas dostarczania zamówionych towarów do naszych klientów, coraz częściej stawiamy na energię ze źródeł odnawialnych, ograniczamy zużycie papieru i odpadów opakowaniowych i wiele innych. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych zrównoważonych działaniach.